Уиндсърфингът е спорт, който може да бъде практикуван от деца на минимум 7 години и възрастни без ограничения във възрастта стига да са в добро здравословно състояние и могат да плуват.

Внимание: Независимо от факта, че уиндсърфингът е спорт, който се практикува във вода и паданията не са силно травамтични, практикуването на уиндсърф може да доведе до случайни травми, причинени от падания и удари в мачтата, гика или дъската, както и от сблъсъци с други уиндсърфсити.

Оптималната скорост на вятъра за уиндсърф обучение и уиндсърф практика на децата между 7 и 14 години е от 4 до 6 метра в секунда. Уроците или самостоятелната практика на децата на тази възраст не могат да бъдат провеждани при скорост на вятъра над 8 метра в секунда. За възрастни практика с наета от клуба учебна екипировка или начално уиндсърф обучение не се провеждат при скорост на вятъра над 9 метра в секунда.

Инструкторитe осъществяват практическо обучение по уиндсърф, съобразно с общата физическа подготовка, възрастта на обучавания и декларираното от него ниво на уиндсърф подготовка, като могат сами да определят реалното ниво на уиндсърф подготовката на обучавания, ако по тяхна преценка то се разминава с декларираното.

По време на урок обучаваният е длъжен да се съобразява с указанията на инструктора.

Уиндсърф уроци не се провеждат (нито се отдава под наем екипировка) ако обучаваният (наемащият) е употребил алкохол или вещества/лекарства, които биха повлияли на адекватната му реакция и преценка на обостоятелствата.

При наем на екипировка от клуба, наемащият трябва да се съобрази с препоръките на инструкторите относно избора на екипировка и осбенистите на спота за кране (посока и скорост на вятъра).

Наемащаият екипировка трябва да бъде на ниво „независимост във водата“ при меторологичните условия при, които наема екипировка и да се отнася с отговрност за наетата от него екипировка.

Наемащият екипировка трябва да е запознат с универсалният сигнал за проблем във водата (да седнае върху дъската и да маха с високо вдигнати ръце). В тази ситуация уиндсърфистът в никакъв случай не трябва да отделя платното от уиндсърф дъската. Екипировката в комплект гарантира сигурността на уиндсърфиста дори, в ситуация, в която очаква помощ като уиндсърф дъската помага да не потъне, а платното върху водата не позволява дъската бързо да отплува по посока на вятъра.

Инструкторът и клубът не носят отговорност за травми и наранявания получени по време на практика с наета от клуба екипировка или по време на уиндсърф обучение в случай на:

– действия на обучавания, предприети в противоречие с дадените му от инструктора указания;

– трети лица, вследствие сблъсъци във водата и на брега;

– сблъсъци с други плавателни средства